Хипноза
 

Хипнозата е забулена в заблуди мистерия…

Търсейки сензации, битуват лъжи, свързани с техниките за манипулация на съзнанието.
Хората имат необичайни и раздути очаквания с тях да се случат невероятни неща – например, да останат неподвижни и вкочанени, докато не бъдат изкарани от това състояние или да изпаднат в безсъзнание и пълна амнезия.

За щастие те остават „разочаровани“… Невероятни неща се случват, но не от такъв характер. По време на хипнотичната сесия човек остава в съзнание и може напълно да се владее и да проявява волята си във всеки един момент. Във всеки момент от сесията, клиентът може да пожелае да прекъсне, да стане или да промени положението си. Разбира се, за успешния ефект от сесията, е желателно това да стане с помощта на практикуващия.

Друг популярен страх е, че не всеки се поддава на хипноза. В действителност, много малък процент от хората не могат да бъдат хипнотизирани, но дори и при тях могат да се прилагат техники за активиране на символичното и образно мислене, което съчетано с пълно отпускане е достатъчно условие за изява на подсъзнанието.

Хипнотичният транс е състоянието между съня и будността, през което всеки от нас преминава неусетно точно преди да заспи или да се събуди. С помощта на практикуващия се постига необходимото удължаване на това състояние с цел да се постигнат определени резултати.

Случващото се в съзнанието по време на хипнотичен транс обикновено се помни и след сесията, но постепенно избледнява с времето. Затова всички сесии се записват.

Завършила съм курс по хипноза в LCCH (London College of Clinical Hypnosis).